Na stronie faktury.autopay.pl otrzymasz fakturę za doładowanie telefonu. Aby otrzymać dokument za zasilenie numeru telefonu podaj dane firmy, numer telefonu, kwotę i datę doładowania oraz adres e-mail na jaki chcesz otrzymać dokument. Po udostępnieniu informacji system w ciągu maksymalnie 7 dni wygeneruje fakturę VAT oraz prześle ją na podany adres poczty elektronicznej.


faktury.autopay.pl
Dokonujesz płatności
Rejestrujesz dane
Otrzymujesz
doładowanie + fakturę VAT
Faktura elektroniczna
nazywana również e-fakturą, jest dokumentem wystawianym i otrzymywanym w dowolnym formacie elektronicznym, z zastrzeżeniem, że format ten będzie gwarantował autentyczność, integralność i brak możliwości edytowania treści e-faktury (czytaj dalej)
Sprawdź zalety
faktury.autopay.pl usługa bezpłatna faktury.autopay.pl prosta archiwizacja faktury.autopay.pl szybkie doręczenie
[czytaj dalej]