Faktura elektroniczna
W jaki sposób można otrzymać e-fakturę za doładowanie?
Zarejestruj dane na stronie https://faktury.autopay.pl/
Dane firmy są już zarejestrowane, co zrobić, aby dopisać do niej nowe numery telefonów?
W celu dodania do firmy już zarejestrowanej, nowych numerów telefonicznych należy skorzystać z dostępnej opcji samodzielnego dopisywania numerów na stronie https://faktury.autopay.pl/. Ilość numerów telefonicznych przypisanych do danej firmy jest nieograniczona.
Jak można zrezygnować z otrzymywania faktury VAT ?
Wypełniony formularz rezygnacji, dostępny poniżej przesłać w postaci:
  • screen-a lub czytelnego zdjęcia emailem na adres faktury@autopay.pl
  • e-dokumentu z bezpiecznym e-podpisem e-mailem na adres faktury@autopay.pl
  • Listownie na adres: Autopay S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot
  • Napisz do nas za pośrednictwem formularza dostępnego tutaj i zgłoś, że nie chcesz już otrzymywać faktur za doładowania. W informacjach kontaktowych podaj adres e-mail, na który do tej pory wysyłaliśmy Ci faktury.

Aktualizacja nastąpi w ciągu 7 dni. O dokonanej zmianie poinformujemy drogą elektroniczną.

Kliknij tutaj, aby pobrać formularz rezygnacji
Kliknij tutaj, aby pobrać wzór noty korygującej
Jak otworzyć fakturę, jest w postaci pliku PDF ?
Aby otworzyć plik PDF (faktura zapisana jest w takim formacie) należy posiadać zainstalowany bezpłatny program Adobe Reader. Jeżeli jeszcze go nie posiadasz pobierz i zainstaluj go ze strony www.adobe.com
Dostałem e-fakturę, jak ją przechowywać ?
Przypominamy, że e-faktury otrzymane w formie elektronicznej powinny być przechowywane przez ich wystawcę oraz odbiorcę:
  • w formie elektronicznej,
  • w formacie, w którym zostały przesłane,
  • w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia,
  • w sposób gwarantujący integralność ich treści,
  • w sposób gwarantujący czytelność, przez cały okres ich przechowywania,
  • w sposób umożliwiający na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, natychmiastowy, pełny i ciągły dostęp drogą elektroniczną tym organom do przechowywania faktur
Otrzymałem e-fakturę z błędnymi danymi, jak można to poprawić ?
Jeżeli po otrzymaniu faktury stwierdzisz, że dane na niej są błędne lub niekompletne należy jak najszybciej dostarczyć/zaktualizować dane korzystając z dostępnej na stronie opcji. Następnie niezwłocznie należy przesłać listownie, na adres:
Autopay S.A.
ul. Powstańców Warszawy 6
81-718 Sopot
"nota korygująca"
wypełnioną notę korygującą. Wzór noty dostępny jest po prawej stronie.
Odesłanie noty nastąpi w ciągu 7 dni. O dokonanej zmianie poinformujemy drogą elektroniczną.

Uwaga! Notę korygującą należy przesłać do firmy Autopay w dwóch egzemplarzach dla każdej poprawianej faktury. Jeden egzemplarz to oryginał, drugi to kopia. Podpisaną i opieczętowaną kopię odsyłamy do Twojej firmy.

Kliknij tutaj, aby pobrać wzór noty korygującej
Dostałem wiadomość, która nie zawierała załącznika z e-fakturą ?
W przypadku problemów z otworzeniem załącznika z fakturą w programie Outlook Express, należy wyłączyć opcję "Nie zezwalaj na zapisywanie lub otwieranie załączników, które mogą potencjalnie zawierać wirusy", która znajduje się w menu NARZĘDZIA -> OPCJE, w zakładce ZABEZPIECZENIA
Jak otrzymać duplikat e-faktury ?
Należy skontaktować się z Centrum Pomocy:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 22:00
oraz w sobotę w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerami:
58 76 04 844 - połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora.
Całą dobę, siedem dni w tygodniu do Państwa dyspozycji jest adres mailowy:
faktury@autopay.pl