Faktura elektroniczna
  • Faktura elektroniczna nazywana w literaturze także e-fakturą jest dokumentem mającym walor faktury tradycyjnej z tą różnicą, że jest wystawiana i otrzymywana w dowolnym formacie elektronicznym, który nie może być edytowalny (np. PDF). Kwestię dotyczącą wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych regulują przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.).
  • Faktura elektroniczna wysyłana jest drogą elektroniczną na adres e-mailowy odbiorcy w formie pliku pdf.
  • Warunkami koniecznymi do stosowania faktur elektronicznych jest system zapewniający autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury.
  • Faktury elektroniczne należy przechowywać przez okres pięciu lat od końca roku podatkowego, w którym zostały wystawione, co wynika z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.).
  • Dodatkową zaletą e-faktury jest jej prosta archiwizacja (nie trzeba jej drukować) oraz szybkość jej otrzymania.